61 820 70 69 518688308

DAWNE DZIEJE POZNANIA

data dodania: 15.09.2020

     

 

Dawne dzieje Poznania – Ostrów Tumski

Gra miejska - pierwszy stopień poznania ...tam, gdzie zaczęła się Polska

 

 

  • Przejazd Bimbabusem sprzed szkoły na Ostrów Tumski
  • Gra miejska na terenie Ostrowa Tumskiego. Uczestnicy zabawy wyposażeni w sytuacyjne mapki. Po drodze poznają najdawniejszą historię Poznania związaną z postaciami Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Ostatecznie docierają do miejsca, gdzie została ukryta skrzynia skarbów z tajemniczą pieczęcią, będącą poświadczeniem przejścia całej ścieżki. Plan gry przewiduje aktywną zabawę i wspólne działanie integracyjne w grupie. Zakończenie integracyjnej gry miejskiej oraz wręczenie dyplomów.
  • Wizyta w Centrum Interpretacji Dziedzictwa ICHOT * - Brama Poznania - zajęcia edukacyjne na terenie wystawy. Atrakcyjna i urozmaicona forma zajęć oparta jest na poznawaniu, odkrywaniu przez aktywne uczestnictwo, zakłada interakcje między uczestnikami, kształcenie umiejętności społecznych i komunikacyjnych. Zajęcia zachęcają do samodzielnego zdobywania wiedzy, syntezy, wyciągania wniosków. Jednocześnie przygotowują do aktywnego uczestnictwa w kulturze, inspirują działania plastyczne i parateatralne. Zajęcia poszerzają wiedzę z wielu przedmiotów: historii, języka polskiego, historii sztuki, wiedzy o społeczeństwie, plastyki, przyrody.
  • Przejazd do szkoły w Poznaniu

 

 

Cena: 52 zł/os.

 

 

INFORMACJE:

 

  • Cena wycieczki  skalkulowana dla min. 30 osób
  • Cena zwiera: przejazd piętrowym BimbaBusem (przyjazd pod szkołę i odwóz), opieka przewodnika - pilota, koordynatora przejazdu, program, gry miejskie z mapkami,  zabezpieczenie sanitarno-higieniczne (ozonowanie autokaru, pojemniki z płynem dezynfekującym, na 81 miejsc wpuszczamy tylko 60 uczestników)
  • * oznacza dodatkowy koszt biletów wstępu do atrakcji
  • czas trwania od 4 do 5 godzin

 

 

Informacje o imprezie

Dane zamawiajacego

Informacje dodatkowe