Dokumenty

1. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA –  IPID_OWU BP_2021_PL

2. UBEZPIECZENIE KOSZTÓW – IPID-OWUKIT2018-Aneks1-Klauzule123

3. UBEZPIECZENIE NASTĘPST NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW – IPID_NNW2015_Aneks

4. FORMULARZ INFORMACYJNY O IMPREZIE TURYSTYCZNEJ – FORMULARZ INFORMACYJNY

5. WARUNKI UCZESTNICTWA DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH – WARUNKI-UCZESTNICTWA

6. WARUNKI UCZESTNICTWA DLA SZKÓŁ –  WARUNKI UCZESTNICTWA

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI